בין לקוחותינו:

איתור מעילות והונאות

דף הבית >> שירותים >> איתור מעילות והונאות
גישת העבודה המחברת בין אסכולת עולם הביקורת והבקרה ואסכולת עולם אבטחת מידע מייצרת  ראייה כוללת ומקיפה. גישת העבודה שלנו כוללת בשלב ראשון תהליך של מיפוי חשיפות תהליכיות ומחשוביות, מיקוד הבדיקות לאזורי החשיפה וביצוע חקירה לרבות איסוף ראיות, תשאולים, ראיונות ובדיקות טכנולוגיות.   
 
שירותים אלו ניתנים במסגרת סיוע למבקר הפנימי, ועדת ביקורת, הדירקטוריון והנהלה לאיתור מעילות והונאות, באמצעות ניתוח נתונים ממערכות המידע ובסיסי המידע השונים בחברה.  
במסגרת השירותים:
 • חקירת מעילות תוך ארגוניות (המתבצעות על ידי עובד התאגיד)
 • חקירת מעילות חוץ ארגוניות (המבוצעות על ידי ספקים/לקוחות/משקיעים)
 • ביצוע חקירות חשבונאיות ומיוחדות
 • עריכת סקרי סיכונים להונאות ומעילות
 • בדיקת  יעילות נהלי ותהליכי עבודה לרבות בקרות לצורך מניעת הונאות ומעילות
 • הטמעת תהליכי עבודה ובקרות נאותות למניעת מעילות והונאות
 • איתור פעולות חריגות המצביעות על הגורמים המועלים וכימות המעילות, לרבות בדיקות מס"ב, פקודות יומן ותנועות מלאי חריגות
 
 
רגולציה רלוונטית:
 
מבקר חיצוני:
 • גילוי דעת 92 של לשכת רו"ח 
  דן באחריות רו"ח חיצוני לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים על מנת להשיג בטחון סביר שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית.
 • תקן SAS 99  (תקן בינלאומי של ארגון רו"ח האמריקאים-AICPA )
  חל על רואי החשבון המבקרים, דן בפעולות שעל המבקר לבצע, בכל הנוגע לבחינת הסיכונים בתחום הונאות, להן חשוף הארגון המבוקר. 
מבקר פנימי:
 • הוראה GTAG 13 של ה-IIA בנושא "מניעת הונאות ואיתורן בעולם הטכנולוגי" המעניקה סקירה של מתודולוגיה לאיתור הונאות והשימוש בכלים טכנולוגיים להשגת מטרה זו.  דגש רב על שימוש בטכניקות תחקור נתונים !
 • סטנדרט 1210.A2  למבקרים פנימיים צריך להיות ידע מספק להעריך את הסיכון להונאה ואת האופן בו הסיכון מנוהל.
 • 2120.A2 פעילות הביקורת הפנימית צריכה להעריך את הפוטנציאל להתרחשות של הונאה ואת האופן בו הארגון מנהל את הסיכון.
 
בקש מידע נוסף + oren@secaudit.co.il

 
 

לייבסיטי - בניית אתרים