בין לקוחותינו:

קישורים מומלצים

דף הבית >> קישורים מומלצים
אגף שוק ההון, ביטוח, וחסכון  
   
הוראה לניהול סיכוני אבטחת המידע של הגופים המוסדיים  
   
הוראה לניהול סיכוני אבטחת המידע של הגופים המוסדיים - עדכון  
   
טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים  
   
מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון  
   
מתכונת הגילוי בדבר יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של גוף מוסדי  
   
מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי  
   
אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  
   
מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי  
   
ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים  
   
   
בנק ישראל  
   
ניהול המשכיות עסקית  
   
מעילות והונאות של עובדים  
   
ניהול טכנולוגיית המידע  
   
רוטציה וחופשה רציפה  
   
   
הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט)  
   
הנחיות רשם מאגרי מידע  
     
הנחיית רשם מאגרי המידע מס/ 1/2012 בנושא תחולת חוק הגנת הפרטיות על מאגרי מידע של מפעילי כרטיס חכם בתחבורה ציבורית  
   
הנחיית רשם מאגרי המידע מס 2/2012 בנושא תחולת הוראת חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון  
   
   
חקיקה  
   
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981  
 
IIA - GTAG   
GTAG 13: Fraud Prevention and Detection in an Automated World  
   
GTAG 14: Auditing User-developed Applications  
   
GTAG 15: Information Security Governance  
   
GTAG 16: Data Analysis Technologies  
   
 

לייבסיטי - בניית אתרים