top of page
Arbutus Analytics - Viz_very small.gif
Arbutus Analytics - Workflow_Visual Scripts_very small.gif


בעולם מערכות המידע בו רוב התהליכים והנתונים זורמים בתוך מערכות המידע, קיימת חשיבות מכרעת לשימוש בטכניקות אנליטיקס/תחקור נתונים כחלק מהביקורת. תחקור נתונים מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתהליך הביקורת. תהליך ההולך ותופס את מקומו הראוי בשנים האחרונות.

Arbutus Data Analytics המשרד הינו המפיץ הבלעדי בארץ של כלי

 .מהמובילים והנחשבים בתחום הביקורת בעולם
 

סימולציה לשחזור חישובים מורכבים – בדיקות למערכות מידע המבצעות חישובים מורכבים כגון מערכות בילינג, מערכות לחישוב ריבית, חישובי שכר, חישובי עמלות או כל מערכת המבצעת תהליך מורכב של חישוב.

גאים לבשר על הפצת גרסה 7 של הכלי הכולל

.יכולות אוטומציה וויזואליזציה מתקדמים

:בין שאר יתרונות הכלי

  • אוטומציה של תהליכים

  • ויזואליזציה מתקדמת

  • יכולות ניתוח מקדמות וריבוי פונקציות מובנות

  • עיבודים מהירים ויעילים (תהליכי קליטה ושאילתות מהירים מאוד)

  • התממשקות לכל סוגי בסיסי הנתונים לרבות מערכות legacy 

  • ממשקים מובנים ל- (Tableau, Power BI)

  • הגדרת בקרות מתמשכות (CCM) בצורה פשטה ויעילה 

  • ממשק רגיל וממשק SQL (לאלו שרגילים לעבוד ב-SQL)

  •  יכולת שיתוף ניתוחים ופרוצדורות דרך המערכת

  • תמיכה מלאה

   

SecAudit מתמחה בתחקור נתונים כחלק מהליך הביקורת הפנימית, החיצונית או החקירתית.

לעובדיה ניסיון רב של יותר מ-20 שנים בביצוע פרויקטים מורכבים בתחום לרבות: בדיקות נאותות חישובי מערכות Billing, בדיקות מערך חישובי הריביות, העמלות ומערכות המס בבנקים גדולים, סימולציות שכר, מלאי, תמלוגים, ממשקים, הסבות ועוד.


בנוסף SecAudit מספקת מערך הדרכות והשתלמות למבקרים המעוניינים לקבל הכשרה בביקורת תחקור נתונים/ Analytics.
החברה מספקת שירות תחקור נתונים Analytics כפרויקטים שלמים (FIX) או בצריכה בהתאם לשעות עבודה בפועל.
החברה מספקת מערך תמיכה ללקוחות Arbutus Analytics.

 ביקורות משולבות
תחקור נתונים

Data Analytics
 

arbutus_logo_sig.jpg
bottom of page