top of page


 

Arbutus Data Analytics המשרד הינו המפיץ הבלעדי בארץ של כלי

 .מהמובילים והנחשבים בתחום הביקורת בעולם

 

גאים לבשר על הפצת גרסה 7 של הכלי הכולל

יכולות אוטומציה וויזואליזציה מתקדמים

 

:בין שאר יתרונות הכלי

  • אוטומציה של תהליכים

  • ויזואליזציה מתקדמת

  • יכולות ניתוח מקדמות וריבוי פונקציות מובנות

  • עיבודים מהירים ויעילים (תהליכי קליטה ושאילתות מהירים מאוד)

  • התממשקות לכל סוגי בסיסי הנתונים לרבות מערכות legacy 

  • ממשקים מובנים ל- (Tableau, Power BI)

  • הגדרת בקרות מתמשכות (CCM) בצורה פשטה ויעילה 

  • ממשק רגיל וממשק SQL (לאלו שרגילים לעבוד ב-SQL)

  •  יכולת שיתוף ניתוחים ופרוצדורות דרך המערכת

  • תמיכה מלאה

 

Arbutus Analyzer

bottom of page